A Kínában lebonyolítandó házasságkötéshez a házasulandó magyar állampolgárnak hiteles okirattal kell igazolnia, hogy saját személyes joga (azaz, a magyar jog) szerint házasságképes – megfelel az életkori előírásoknak, és nem él házasságban.

Ilyen okiratot állít ki Magyarországon az anyakönyvvezető, külföldön a konzul. A magyar anyakönyvvezető igazolását felül kell hitelesíteni, és hiteles kínai fordítással is el kell látni, még Magyarországon. A konzultól is kérhető tanúsítvány kiállítása a személy- és lakcímnyilvántartásban (SZL) nyilvántartott családi állapotról. 

Az eljáráshoz személyes megjelenés, továbbá a személyazonosság igazolása szükséges: magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetve – amennyiben a kérelmező rendelkezik ilyennel – lakcímkártya bemutatásával.

A tanúsítvány helyben megvárható, az SZL-ben nyilvántartott családi állapotról angol-kínai kétnyelvű konzuli tanúsítvány kerül kiállításra, amelyet a kínai polgári ügyek hivatalai (az anyakönyvezést végző hatóságok) minden további hitelesítés nélkül elfogadnak.